Hva får jeg via BIRÅ?

BIRÅ inkluderer tilgang til de mest brukte regnskapsdataene og en ferdig laget rapport i Power BI.

Rapporten:

Rapporten gir god innsikt i selskapets historiske resultatutvikling og likviditet. I tillegg er det standard oppstillinger på resultat og balanse, samt mulighet for å analysere endringer mellom to perioder og gå utviklingen i hver resultatkonto i sømmene.

Det du trenger for å holde oversikt over økonomien i et lettfattelig format, rett og slett. Rapporten blir enkelt tilgjengelig via nettleseren din.

Tilgjengelige data:

I tillegg får dere tilgang direkte i Power BI Desktop til dataene som er brukt for å lage rapporten. Disse kan brukes til å lage egne rapporter om du heller ønsker det - også i kombinasjon med andre kilder.

Datasettet inkluderer hovedbok for to siste år, budsjett, avdelinger, prosjekter, kontoer, kunder og leverandører. I tillegg benyttes Standard Norsk Kontoplan for en ferdig inndeling av kontostrukturen. Du får også en ferdig satt opp datotabell som gjør det enklere å sammenlikne perioder og gjøre beregnigner som "hittil i år" eller "i år mot i fjor".


Skreddersøm:

Skreddersøm kan være så mangt. Det ligger liksom litt i ordet - og vi tenker at du vet best hva som ville vært nyttig for deg og din situasjon.

Det sagt, vi vet selvfølgelig hva vi har hjulpet andre med:

Eksempler på små justeringer i rapporten:

  • Endringer i kontoplansgruppering
  • Konsolidering av flere selskap
  • Inkludering av bransjespesifikke KPIer

Eksempler på større justeringer i rapporten:

  • Helt nye rapporter på tilleggsinformasjon som ordre, faktura, produkter.
  • Egne verktøy for å legge til kommentarer eller manuelle konsernelimineringer

Skreddersøm trenger ikke bety endring av rapporten. Det kan også bety at vi gir deg tilgang til mer data:

Eksempler på små justeringer i datasettet:

  • Legge til noen felter du savner fra hovedbok
  • Legge til produkter

Eksempler på større justeringer i datasettet:

  • Tilgang til en stor del av tilgjengelig data fra ditt regnskapssystem
  • Tilgang til nye kilder utover de som er listet her (integrasjoner)

Du kan altså velge om du vil overlate alt arbeidet til oss i BIRÅ eller om du vil lage dine egne rapportpakker på toppen av våre datasett. Kanskje har dere noen som har fått interesse for Power BI, men som ikke er helt klar for å utvikle, drifte og administrere alt på egenhånd?

Vi i BIRÅ holder uansett styr på all administrasjon og passer på at dine kunders data er i trygge hender.